tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Javni razpis P1 Plus - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

UGODNO FINANCIRANJE – UGODNEJŠI KREDITI

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:
 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj.

UPRAVIČENCI

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI

INVESTICIJE:
 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
OBRATNA SREDSTVA:
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;

KREDITNI POGOJI

Razvojne garancije (investicije)
 • 60% - 80% garancije Sklada
 • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,85%
 • ročnost 1,5 - 10 let
 • moratorij do 24 mesecev
 • max. znesek kredita 1.250.000 EUR

Mikrogarancije (obratna sredstva)
 • 60% - 80% garancije Sklada
 • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,60%
 • ročnost 1,5 - 5 let
 • moratorij do 6 mesecev
 • max. znesek kredita 200.000 EUR


Podjetje mora za prijavo na razpis pridobiti bančni sklep o odobritvi kredita.

ROK ZA ODDAJO: 1.9.2022, 15.9.2022. 1.10.2022, 15.10.2022.

Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.siNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.