tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Krizno likvidnostni kredit - P7K 2024

Krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo


Namen produkta je neposredno zagotavljanje likvidnostnega financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Hitro in ugodno financiranje preko krizno likvidnostnega kredita predstavlja pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Višina financiranja: 
 • od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta
 • Možnost oddaje 1 vloge.

POGOJI KREDITA:

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
 • od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev – moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
 • (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR)
 • 8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA:

 • Črpanje kredita: Namensko in v enkratnem znesku
 • (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja kredita: Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški obratnih sredstev ( stroški materiala, trgovskega blaga in storitev)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spadajo:

 • stroški v nakup ali obnovo cestno prevoznih sredstev
 • stroški gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin
 • stroški plač in vsi pripadajoči stroški delovnega razmerja

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo od 1.1.2024 do 31.5.2025

POSTOPEK

Zaupajte nam svojo davčno številko ter znesek kredita, ki ga potrebujete.

Brezplačno bomo preverili, ali ustrezate prijavi. Podatke pošljite na razpisi@razvijaj.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.