tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Mikrokredit P7 2024

Ugodni povratni viri financiranja za mikro in mala podjetja


Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Višina financiranja:
 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
 • Možnost oddaje 1 vloge.

POGOJI KREDITA:

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
 • (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)
 • Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA:

 • Črpanje: namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita).
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

POSTOPEK


Zaupajte nam svojo davčno številko ter znesek kredita, ki ga potrebujete.

Brezplačno bomo preverili, ali ustrezate prijavi. Podatke pošljite na razpisi@razvijaj.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.