tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Razpis za nepovratna sredstva - kmetijstvo

NAMEN RAZPISA

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v:
  • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
  • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
  • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

UPRAVIČENCI

Javni razpis je strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:
  • sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
  • sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
  • sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim družbam.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:
  • stroški ureditve objektov,
  • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
  • prispevek v naravi,
  • splošni stroški.


VIŠINA SOFINANCIRANJA

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.
Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3.000.000 evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5.000.000 evrov podpore.


ROK ZA ODDAJO

Rok za oddajo: 3.8.2022
Višina sofinanciranja: do 30%

Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.siNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.