tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Vavčerji Podjetniškega sklada

SPODBUDE MALIH VREDNOSTI PREKO VAVČERJEV PODJETNIŠKEGA SKLADA

  • Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP
  • Hitra obravnava
  • Vavčerji na voljo skozi vso leto (javni pozivi so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev)
  • Sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999,99 EUR za posamezen vavčer
  • Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/leto
  • Upravičeni stroški vavčerjev za večina vsebinskih področij so od 01.01.2019 dalje ( obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno prebrati vsak javni poziv)


POGOJI ZA PRIJAVO:

  • Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti (niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).
  • SPS preverja ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporoči odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini max. 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je manjša od 9.999,00EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000,00 EUR na leto.


POVEZAVE DO TRENUTNO AKTUALNIH VAVČERJEV:


ROK ODDAJE VLOGE:

Vavčerji so na voljo do porabe sredstev. Vavčerji se obravnavajo po sistemu »kdor prej pride, prej melje«, zato predlagamo, da vloge čim prej oddate. Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.si


Vavčerji Podjetniškega sklada
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.