tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Krizno likvidnostni kredit Podjetniškega sklada

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit od 20.000 do 100.000 EUR

Kredit lahko pridobijo mikro, majhna in srednja podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost:

  • Področje C - Predelovalne dejavnosti, razen C 10.2, C 11.01, C 12, C 20.51, C 24.46, C 25.4, C 30.4;
  • I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,   R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter;
  • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Prijavljena podjetja morajo biti ustanovljena pred 12.03.2020 - gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije, plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za januar 2022.

  • namenski kredit za obratna sredstva od 20.000 do 100.000 EUR
  • obrestna mera 0,35% + 6 mesečni EURIBOR
  • ročnost kredita od 2 do 5 let, moratorij od 6 do 24 mesecev
  • brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Zavarovanje kredita:

  •  5 menic podjetja
  •  - 5 menic osebnega poroka, ki ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Rok prijave: 15.11.2022 do 14.00

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.