tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Nepovratna sredstva v turizmu

NEPOVRATNA SREDSTVA: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:
 • Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka).
 • Prenova v smislu zgolj enostavne zamenjave opredmetenih osnovnih sredstev ni upravičena do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
 • Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:
 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge. Prijavitelj je lahko organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetniki posameznika in fizična oseba, ki so nosilec dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji.

Prijavitelj mora imeti registrirano eno od naslednjih dejavnosti:
 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

V okviru tega javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:
 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije).
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva.
 • Stroški zunanjih izvajalcev.
 • Vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje   višje energetske učinkovitosti.

 Obdobje upravičenih stroškov je od oddaje vloge na javni razpis do 30. 6. 2026.

Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in neupravičenih stroškov) mora znašati najmanj 300.000,00 EUR. Višina sofinanciranja celotnega projekta, ki je predmet vloge, lahko nominalno znaša največ 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oziroma rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).


VIŠINA SOFINANCIRANJA: od 15% do 50% (odvisno od velikosti podjetja in lokacije).

Rok za prijavo: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.


Pišite ali pokličite, za dodatne informacije sem vam z veseljem na voljo na razpisi@razvijaj.si ali 040 270 566.

Vaša finančna svetovalka,

Tadeja


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.