tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Razpisi - priročnik za 2024

Spoštovani,
 
posredujemo vam informacijski priročnik za mikro, mala in srednje velika podjetja in vse podjetne, ki ga pripravljajo v podjetju RAZVIJAJ SE. V njem najdete informacije glede možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva in ugodne kredite preko razpisov.


Trenutno aktualni razpisi: 

UGODNA MIKROPOSOJILA preko PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA (Sofinanciranje RS in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov)

https://phv.si/kreditiranje-po-2/mikroposojila-za-mala-in-srednje-velika-podjetja

Razpis omogoča mikro, malim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini do 50.000,00 EUR na posamezno stranko.
Obrestna mera se izračuna na podlagi SBON-1 bonitetne ocene podjetja. Obrestna mera je sestavljena iz pribitka ki ga izračunamo (od 0,9% do 1,9%), in 6m euriborja. Pri tem pa želim poudariti, da je EURIBOR subvencioniran, kar pomeni, da ga upoštevamo le v deležu 37,5% vrednosti (to trenutno pomeni 1,46%), razliko subvencionira SID banka.
Stroškov odobritve ni, tako kot tudi ne stroškov vodenja, zavarovanje samo na menice. Ob odobritvi kredita se odpre poslovni račun za podjetje pri Primorski Hranilnici Vipava d.d., preko katerega se izvaja namensko črpanje kredita.
Namen financiranja: obratna sredstva – oziroma nakup nove opreme/strojev.
Ročnost financiranja: do 5 let (sami lahko izberete ročnost financiranja, med 2-5 let)RAZPISI EKO SKLADA

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo

 • Nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz OVE za proizvodnjo električne energije in toplote (JP-OVE-01).
 • Javni poziv 92FS-PO21, kjer lahko podjetja pridobijo 20% sofinanciranje za v razpisu določene okoljske naložbe.
KREDITI EKO SKLADA ZA:
 • Ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije
 • Toplotne črpalke
 • Krediti za ostale okoljske naložbe.SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD: Ugodna posojila BIZI LES

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

Ugoden kredit od 50.000 € do 1,5 mio € namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

V letu 2024 še čakamo odprtje novih razpisov, razvojna sredstva bodo naslovljena predvsem na naslednja področja:
 • Produktivne naložbe (premogovni regiji Zasavje in SAŠA),
 • RRI aktivnosti (Zasavje in SAŠA),
 • Spodbude malih vrednoti preko vavčerjev,
 • Mednarodni sejmi, ter krepitev blagovnih znamk,
 • Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa,
 • Spodbude za zagon podjetij P2,
 • RRI in demo projekti,
 • Digitalizacija,
 • Razvoj celostnih turističnih produktov,
 • Mikrokrediti, ter investicijski krediti.

Več o razpisih tudi na:Za več informacij o naših storitvah nas lahko kontaktirate preko telefona ali e-pošte.
Strokovno in natančno izdelamo razpisno dokumentacijo ali pregledamo vašo prijavo na razpis in vam povečamo možnost pridobitve nepovratnih ali povratnih sredstev.

Naše storitve so namenjene tako novim podjetjem, ki se šele ustanavljajo, kot tudi že obstoječim podjetjem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje in doseči višjo rast prihodkov.

Veselimo se sodelovanja z vami in vam želimo uspešen poslovni dan!
RAZVIJAJ SE, poslovno svetovanje, Tadeja Debeljak s.p.
Telefon:+386 40 270 566
E-mail:razpisi@razvijaj.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.