tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Ugoden kredit SID banke

Kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov bodo mala in srednje velika podjetja odslej lahko pridobila pri sodelujočih poslovnih bankah - Novi Ljubljanski banki, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

SID banka kot garancijski instrument v okviru Sklada skladov uvaja prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v višini jamstvene kvote 61,9 milijona evrov, ki jih izbrane poslovne banke oz. hranilnice, Nova Ljubljanska banka, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava lahko koristijo pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij. Vsi ti bodo na ta način preko sodelujočih finančnih institucij lahko že v kratkem izboljšali svoj dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristili ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij.

Financiranja so na voljo do porabe sredstev, zato predlagamo, da nas čim prej kontaktirate. Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.